Bản tin cập nhật trưa 18/10: Tương lai của Lukaku đang là dấu hỏi sau khi anh phát biểu không M.Uốn gắn bó lâu dài với M.U, ngoài ra còn nhiều thông tin hấp dẫn khác.