Một số biểu hiện trĩ nội độ 1 và cách trị bệnh bệnh trĩ nội độ 1