AS đưa tin, Real Madrid đã bắt đầu buông xuôi trong thương vụ De Gea trước thái độ cứng rắn của M.U và tìm đến phương án 2.